ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ УДРУЖЕЊА

На основу члана 10. и 11. Закона о удруживању и фондацијама Републике Српске( "Службени гласник Републике Српске" број 52/01) на Оснивачкој скупштини одржаној дана 26.03.2010.године, донесена је:О Д Л У К А о оснивању удружењаI

Оснива се удружење грађана под називом:

Удружење грађана « Пријетељи Илијаша»БијељинаII

Овлашћује се Управни одбор да изабере заштитни знак «Лого » Удружењa грађана « Пријетељи Илијаша»

III

Сједиште Удружења је у граду Бијељини, Карађорђева б.б. ДворовиIV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине ___________________ Зоран Шибалија

Број:СУ-3/10 Бијељина, 26.03.2010.годинеНа основу чланa 16. тачка 3. Статута , Скупштина Удружењa грађана « Пријетељи Илијаша» Бијељина на сједници одржаној дана 26.03.2010. године, д о н о с и

О Д Л У К У

о именовању чланова Управног одбора

I

За предсједника Управног одбора Удружењa грађана« Пријетељи Илијаша» именује се:

1.Зупур Миленко

I I

За чланове Управног одбора Удружењa грађана « Пријетељи Илијаша» именују се:

2. Влачо Брано 3. Ђукић Рајко 4. Ђука Вукан 5. Лукић Влајко 6. Лаловић Споменко 7. Малешевић Жељко 8. Мирић Срђан 9. Попић Момир 10.Попић Предраг 11.Радић Драшко 12.Радић Саво 13.Суботић Радослав 14.Тучић Жељко 15.Шурбат Доброслав

I I I

Замјеник предсједника Управног одбора изабрат ће се у складу са Пословником о раду Управног одбора

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношењаБрој: СУ-4/10

Бијељина 26.03.2010.године

Предсједник Скупштине ____________________ Зоран ШибалијаНа основу чланa 16. тачка 4. Статута , Скупштина Удружењa грађана« Пријетељи Илијаша» Бијељина на сједници одржаној дана 26.03.2010. године, д о н о с и

О Д Л У К У

о именовању чланова Надзорног одбора

I

За предсједника Надзорног одбора Удружењa грађана« Пријетељи Илијаша» именује се:

1.Родољуб Радић

I I

За чланове Надзорног одбора Удружењa грађана« Пријетељи Илијаша»именују се:

2. Симанић Брано 3. Попић Младенка 4. Mанојловић Слободан

I I I

Замјеник предсједника Надзорног одбора изабрат ће се у складу са Пословником о раду Надзорног одбора.

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.Предсједник Скупштине

____________________

Зоран Шибалија

Број: СУ-5/10 Бијељина 26.03.године

На основу чланa 24. тачка 1. Статута , Скупштина Удружењa грађана « Пријетељи Илијаша» Бијељина на сједници одржаној дана 26.03.2010. године, д о н о с и

О Д Л У К У

о именовању лица овлашћеног за заступање удружења

I

За лице овлашћено за заступање Удружењa грађана« Пријетељи Илијаша» Бијељина,Kaрађорђева б.б. Дворови именује се:

1.Зупур Миленко

I I

Ова одлука ступа на снагу даном доношења

Број: СУ-6/10 Бијељина 26.03. 2010.године

Предсједник Скупштине ____________________ Зоран Шибалија

На основу чланa 18. тачка 6. Статута , Управни одбор Удружењa грађана « Пријетељи Илијаша»на сједници одржаној дана 06.04.2010. године, д о н о с иО Д Л У К У

о лицу овлашћеном за регистрацију удружења

I

За лице које ће обавити регистрацију код надлежног суда Удружењa грађана« Пријетељи Илијаша» Бијељина, Карађорђева б.б. Дворови одређује се :

1.Милош Зубан

I IОва одлука ступа на снагу даном доношењаБрој: УО-/10 Бијељина 26.03.2010.године

Предсједник Управног одбора ____________________ Миленко Зупур

Најновије вијести

30.11.2021
Конкурс за идејно рјешење осликавање

Остале вијести


Jul, 2022

PUSCPSN
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031