ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊАУдружење грађана « Пријетељи Илијаша»

П Р О Г Р А М С К И Ц И Љ Е ВИ У Д Р У Ж Е Њ А

Култура -Програмске основе за дjеловање у области културе, стваралаштва, његовања духовних вриједности, традиције, обичаја, заштити културне баштине

- Удружење« Пријетељи Илијаша» успоставља контакте са културно-умјетничким друштвима и сродним удружењима, најприје на простору града Бијељине, потом Семберије. Организује,према потребама и могућностима, њихове појединачне и заједничке наступе како у нашој земљи тако и у иностранству,

-При одржавању сабора и посјела, поводом значајних датума и вјерских празника, Удружењe « Пријетељи Илијаша» ће посебну пажњу посветити културном прегалаштву и сарадњи са Српском православном црквом и Епархијом зворничко - тузланском.

- Свако од културно-умјетничких друштава које успостави овакву сарадњу постаје колективни члан Удружењe « Пријетељи Илијаша» - У циљу афирмације лијепе писане ријечи , наше удружење самостално, али и у сарадњи са институцијама културе, издавачким кућама, удружењима писаца организује књижевне трибине, промоције нових издања, сусрете и разговоре о актуелностима везаним за положај књиге и писаца у нашем друштву, отворит ће се могућност за објављивање књига, брошура у сарадњи са другим издавачким кућама, удружењима, слободним ствараоцима. - У сарадњи са сродним удружењима и галеријама у градовима РС, БиХ, Удружењe « Пријетељи Илијаша» ће организовати самосталне или заједничке изложбе дијела савремених српских ликовних уметника (сликара, графичара, вајара…)

- Организовати курсеве плеса и лијепог понашања, - Сарадња са свим организацијама културе у граду Бијељини и у околини на остварењу заједничких подухвата од вишеструког значаја за национални и духовни индетитет. - Стална сарадња са Матицом српском у Бањалуци и Београду са циљем да се и у нашој средини афирмише улога ове институције од посебног значаја за национални и духовни индетитет нашег народа. - Ради бољег организовања оваквих програмских садржаја и акција Удружењe « Пријетељи Илијаша» као завичајно удружење Срба, успоставља контакте са републичким Министарством за избјегла и расељена лица, Министарством за науку и културу РС, Српским културним друштвом <<Просвјета>>,Општином Бијељина Спортске игре

• Чување идентитета народа из једног краја незамисливо је без јачања његовог духа, истицања система квалитета , вредности и резултата. Подсјећање треба да буде подстрек новим генерацијама да остваре боље резултате. • У том циљу урадиће се пројекат ''Историја спорта Илијаша и околине'', како би идентификовали све спортисте који су оставили трага у афирмацији себе, нашег Илијаша и наше државе. • Потребно је идентификовати спортисте који сада имају одређен резултат, а нису довољно афирмисани. • На тај начин удружење треба да буде полуга и пролазна станица за све оне који су постигли или теже ка томе да остваре одређен резултат и успех који ће афирмисати њега лично и наше чланове у цјелини. • Потребно је организовати спортски догађај у част неке легенде спорта из наше средине.

• На остваривању ових циљева неопходна је сарадња са Спортским савезом и другим институцијама које се баве спортом и зато предлажемо и нудимо сарадњу свима којима су програмски циљеви слични или исти.

• Завичајне спортске игре не треба и не смеју да остану наш заборав и део прошлости већ део наше садашњости. Организација рекреативних такмичења у разноврсним дисциплинама је наш трајан задатак. Осим организовања такмичења у нашој средини потребно је радити на организовању такмичења и на ширем нивоу. • На остваривању овог циља и задатка остајемо отворени за сарадњу са свим клубовима, удружењима и институцијама које имају ове и сличне програмске циљеве.

• У сарадњи и повезивању са удружењима у дијаспори потребно је покренути иницијативу и израду програма ових такмичења која треба и заслужују да поприме интернационални карактер, а нека од њих могу постати и наша препознатљивост.

• Желимо да расветлимо историју Соколарског покрета у Илијашу, Високом,Подлуговима ,Брези,Варешу,Семизовцу, Вогошћи

• Удружење не жели бити паралелна институција спортском савезу нити било коме ко се бави организацијом спорта. Ми желимо, нудимо, предлажемо и отворени смо за сарадњу са свима који се баве овим послом и имају сличне или исте програмске циљеве.Информисање и издавачка делатност Наши дугорочни циљеви су да у складу са брзином развоја нашег Удружења оснујемо своје квалитетне медије: интернет презентацију. По плану интерног информисања, покренути иницијативе да наше чланство буде благовремено и квалитетно информисано путем средстава јавног информисања и путем Интернета. Ми ћемо нашим члановима понудити фотографије и видео материјале са свих дешавања у Удружењу „ “. Ако успијемо у овим напорима, развићемо јаку информативну мрежу у оквиру нашег Удружења . По плану екстерног информисања, наша жеља је да склопимо добре односе са свим локалним и регионалним медијима путем којих бисмо истинито информисали јавност.Хуманитарно-правна помоћ за избеглице, прогнана и раcељена лица Циљно географско подручје су општина Бијељина,Зворник , Брчко, Милићи, Власеница, Братунац, Сребреница у којима је популација избјеглих и прогнаних лица велика. Крајњи корисници у ширем смислу у овом програму су избјегла,прогнана и расељена лица смештена на подручју ових општина и удружење ће настојати да се што већи број избеглица укључи у рад удружења .Постоји трајна потребас за хуманитарном правном помоћи избеглицама . Основни циљеви су заштита људских и грађанских права, интереса избјеглица,прогнаника и расељених лица на подручју општина Бијељина,Зворник , Брчко, Милићи, Власеница, Братунац, Сребреница кроз пружање правне помоћи , те активно укључивање избеглица у решавање њихових проблема кроз самоорганизовање у удружењу , међусобно помагање и солидарност међу избеглицама. Сматрамо да су циљеви из програма актуелни и да још увијек постоји велике потреба међу расељеним лицима , јер су њихова грађанска и људска права посебно угрожена(враћања у посјед имовине,нпр.некретнина,станова на које су имали станарско право,покретних ствари и др.), регулисање статусних питања (нпр.прибављање личних докумената,повратак лица која нису имала држављанство РС или БиХ а живјели су у тим државама,прибављање родног листа и др.), исплате пензије у у бившим републикама СФРЈ, стара девизна штедња, регулисање права из радног односа и многа друга права. Потреба за реализацију оваквог програма је у намери да се избеглице активно укључе у заштиту својих права, а не да пасивно и незаинтересовано чекају решавање њихових проблема. У сједишту Удружења ће се организовати све активности и припреме као и индивидуални рад са корисницима кроз правне савјете и информације. На терену се планира одржавање састанака са избеглицама и то по свакој општини .

Формирати Пословни клуб Формирање Пословног клуба нема за циљ стварање групе од које би се тражио новац за програмске активности удружења,већ зато што је благовремена, тачна, поуздана информација један је од предуслова усјешног обављања било ког задатка. Информација гдје и шта радимо, којим се послом бавимо треба бити у функцији бољег упознавања једних и других, односно да смо упућенији једни на друге и да чланови знају „ДА ЗНАМО ЈЕДНИ ЗА ДРУГЕ“ Основни принцип нашег међусобног функционисања у удружењу требао би бити: „НИШТА НЕ РАДИТИ НА РАЧУН ВЛАСТИТЕ ИЛИ БИЛО ЧИЈЕ ШТЕТЕ“ што би довело до неписаног правила кодекса понашања у међусобним односима. -.Ако на пијаци, радњи треба да купим одређену робу истог квалитета, цијене коме ћу направити штету ако је купим код неког од наших чланова? -Ако требам услугу било које врсте, нећу погријешити ако одем код неког од наших чланова. -Ако у фирми треба да дамо некоме посао да се уради и имамо двије исте понуде, коме ћемо направити штету ако се опредјелимо за понуду нашег члана? -Ако требам извршити набавку робе за фирму, установу… и имам исте понуде, коме је лоше урађено ако се опредјелим за понуду нашег члана? -Ако имамо конкурс за радно место и два потпуно иста кандидата, један је од наших чланова, да ли ћемо направити штету својој радњи, фирми, установи… ако се опредјелимо за њега? ШТА СЕ ОЧЕКУЈЕ ОД ЧЛАНОВА ПОСЛОВНОГ КЛУБА ? -Међусобно боље упознавање,дружење,повезивање… -Чланство у пословном клубу и удружењу никога не обавезује на : донације, спонзорства, помоћи односно трошкове било које врсте, -. Спонзорства, донације, покровитељства и помоћи било које врсте, >
добро су дошли удружењу од свакога коме то могућности дозвољавају,

ШТА ЧЛАНОВИ ПОСЛОВНОГ КЛУБА МОГУ ОЧЕКИВАТИ ОД УДРУЖЕЊА- Сајт презентацију -Представљање основних података о фирми, установи, радњи кроз информативни билтен и друге публикације удружења. - Одређену врсту рекламе у припреми и одржавању већих манифестација - Повезивање компанија чланова и пријетеља удружења ван територије РС, - Краћим репортажама и рекламама на већим скуповима - Рекламирање преко инфо-летка, КОНКРЕТНЕ АКТИВНОСТИ - Окупљање и дружење „Да се боље упознамо“ Периодично, по динамици која би се договорила, свака од фирми, радњи, установа… могла би бити домаћин ове врсте окупљања где би присутнима приредила слику о себи. Ова окупљања не треба да трају дуже од 45 мин. – 1 час нити да праве било какав трошак домаћину. За мање радње, фирме… које просторно и по свом капацитету не могу бити домаћини ове врсте удружења могли би приредити представљање у просторијама удружења (за неколико њих), пројекцијом на платну или неким другим техничким могућностима што би се радило у сарадњи са Комисијом за информисање, односе са јавношћу и публикације. - Организовати акцију,, Очеви чашчавају децу без родитеља“ и укључити се у акцију „МАТЕРИЦЕ“, мајке дарују сиромашну децу и дјецу без родитеља,

- Пословни клуб би могао бити заједно са Комисијом за културу носилац организације посјете културних, историјских и завичајних места. - За Божић или Нову годину могли би организовати подјелу пакетића деци незапослених родитеља чланова удружења. - Проучити улогу некадашњег пословног удружења „ПРИВРЕДНИК“ -Проучити улогу оснивања штедно-кредитне задруге -Проучити улогу формирања фондација, касе узајамне помоћи и сл.. -Подстицати доброчинство, задужбинарство, ктиторство и друге видове господства. -Иницирати пословне догађаје у граду, попут сајмова у границама које су интересантне за овај крај. -Организовати скуп „МАТИЦА-ДИЈАСПОРА“ на кога би позвали делегације из окружења: РС, БиХ, Хрватска, Словенија, Македонија и Црна Гора. Основни циљ: -Повезивање са грађанима у тим земљама, а воде поријекло из наших крајева на културном и привредном плану. -Проширити и оснажити међусобну пословну сарадњу уколико не нарушава основни принцип „Не радити на рачун властите или било чије штете“ на сљедећи начин:

- У међусобним пословним односима чланови пословног клуба могли би увести одређене повластице попут рабата, дужих рокова плаћања, позајмица и сл... -Могла би се увести посебна картица или преко постојеће чланске карте да чланови удружења или само чланови пословног клуба имају попуст или повољније услове плаћања приликом куповине малопродајне робе у радњама чланова пословног клуба односно код кориштења одређених услуга,

- Чланови пословног клуба могли би увести могућност продаје робе на кредит под повољним условима нпр. члановима пословног клуба, или члановима удружења или свим радницима чланова пословног клуба. -Ове се идеје морају уклопити у законске оквире, -Пословни клуб би требао бити носилац идеје о стварању бренда Удружењe « Пријетељи Илијаша» -Пословни клуб би могао иницирати и веће инвестиције које би биле у интересу,удружења, града и шире,

-Пословни клуб у удружењу немају намеру бити паралелни орган власти нити преузимати улогу било које институције у граду и шире из чега произилази потреба континуиране сарадње са институцијама система. -Преко институција система и наших чланова у њима треба деловати на: -Спорост у реализацији законом донесених рјешења нпр. Примена споразума о сукцесији (решавање имовинских односа,старе девизне штедње,пензијског стажа)) -Реаговати на рјешења која погађају нашу циљану групу нпр. Законом је регулисана могућност двојног држављанства , . - Покушавати утицати на доношење одређених прописа који су од значаја за нашу циљну групу(повезивање стажа из радних обавеза,...) - Позитивно говорити и афирмисати оно што је добро и од користи за нашу циљану групу.

Матица - Дијаспора

- Ако је нешто национални интерес, онда то није само посао неког удружења већ задатак народа поријеклом из тог краја. - Уважавајући девизу ''заједно смо јачи'' произилази потреба за повезивањем са другим удружењима, друштвима, организацијама са истим и сличним програмским циљевима у једну мрежу. То би требало бити повезивање: памети, знања, искуства, талента, природе, надарености, љепоте, пословно повезивање.Размена информација знања, искуства помоћи ће нам да будемо бољи у послу кога радимо. КАКО ИЗВРШИТИ ПОВЕЗИВАЊЕ? -Потребно је прикупити информације о удружењима, друштвима, организацијама са истим и сличним програмским циљевима и створити базу-регистар података. -Сљедећа фаза требала би бити периодична размена информација. Нпр. задњег радног дана у месецу слале би се важне информације о протеклим активностима и активностима које слиједе -Ствараоци би могли слати своје идеје и радове. У зависности од квалитета и количине тих информација и радова могле би се правити различите публикације.

- Удружењe « Пријетељи Илијаша» би могли од КУД-ова, пјевачких група, писаца... направити ''Репрезентацију Удружењe « Пријетељи Илијаша» која би могла учествовати на различитим манифестацијама у свету и у организацији нама сличних друштава.

- Спортске игре чланова сродних удружења треба више афирмисати од тога направити бренд ,а у заједници са удружењима организовати интернационална такмичења. - Организовати двосмјерну размјену - посјете и смјештаја омладине са дијаспором у породицама у Бијељини, Зворнику и Брчком које за то покажу спремност. -Ручни радови, стари занати су посебна специфичност одређених подручја. Треба ли то остати у нашем сјећању или то можемо афирмисати на други начин?

- Организовати скуп ''Дијаспора - матица'' са циљем повезивања на културном и пословном плану. Нека од питања која могу бити интересантна:

- Обједињавање програма,моба у Бијељини,разни курсеви, интернет форум, организовање фестивала, Сабора и сл..., размена делегација: спортска, културна, пословна, размена производа (бренда),, видео конференција,ходочашће,посјета војничком гробљу Соколац,заједнички парастос у цркви на Равној Романији, -Пратити конкурсе које објављују локалне општине, Министарство за дијаспору Србије и друге организације. Радити пројекте сами или у организацији са другим удружењима или друштвима, односно појединцима.

Најновије вијести

30.11.2021
Конкурс за идејно рјешење осликавање

Остале вијести


Jul, 2022

PUSCPSN
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031